top of page
  • Yazarın fotoğrafıNilay Ateşoğulları

Cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemi: Siyasi partilerin iç demokrasi eksikliği

Bir ülkede gerçek bir demokrasi söz konusu ise, halkın seçimlerde özgürce tercihlerini yapabilmesi ve adayların da özgürce aday olabilmesi gerekir. Ancak ne yazık ki, bazı ülkelerde siyasi partiler kendi içlerinde belirli bir kişi grubunun çıkarları doğrultusunda hareket ederek, aday belirleme süreçlerini kapalı kapılar ardında yürütmekte ve halkın gerçekten istediği adayları seçme şansını engellemektedirler.


Türkiye'de son yıllarda Cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemi de bu tarz kapalı kapılar ardında yürütülen süreçlerden biridir. Halkın gerçekten istediği adaylar yerine, belirli bir kişi grubunun çıkarları doğrultusunda belirlenen adaylar sunulmaktadır. Siyasi partilerin aday belirleme sürecinde yeterince şeffaf olmamaları, adayların belirli bir siyasi güç odakları tarafından belirlenmesi gibi sorunlar Türkiye'deki demokrasi sorunlarına işaret etmektedir.


Bu sorunların aşılması için, siyasi partilerin aday belirleme süreçlerini daha şeffaf hale getirmeleri, parti üyelerinin ve halkın adaylar üzerinde söz sahibi olabileceği bir mekanizma oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, medya kuruluşları gibi farklı kesimlerin de aday belirleme sürecine katılımları teşvik edilmelidir. Gerçek bir demokrasi için aday belirleme süreci önemlidir.


Siyasi partilerin kapalı kapılar ardında yürüttükleri süreçlerin yerine, daha şeffaf ve katılımcı bir sürecin oluşturulması halkın gerçekten istediği adayların seçilmesine ve ülkenin demokratikleşmesine katkı sağlayacaktır.


Nilay ATEŞOĞULLARI

bottom of page