top of page
 • Yazarın fotoğrafıNilay Ateşoğulları

Atatürk'ün Kurumlarına Körü Körüne Bağlılık: Görünmeyen Zararlar ve Çıkış Yolu

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak, ülkeyi modernleştirmek ve şekillendirmek için birçok kurumun kurulmasına öncülük etmiştir.


Atatürk'ün kurduğu kurumlar, modern Türkiye'nin temellerini atan ve ülkenin gelişiminde önemli rol oynayan kurumlardır. Bu kurumlardan bazıları:


 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM): 1920 yılında kurulan TBMM, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasama organıdır ve Atatürk'ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı yöneten kuruluştur.

 2. Milli Eğitim Bakanlığı: 1920'de kurulan bakanlık, Türkiye'de eğitimin planlanması ve yönetilmesinden sorumludur.

 3. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan siyasi parti, Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'nin ilk siyasi partisidir.

 4. Ziraat Bankası: 1924 yılında yeniden yapılandırılan ve güçlendirilen Ziraat Bankası, tarım sektörünü desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

 5. İş Bankası: 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamıştır.

 6. Ankara Üniversitesi: 1925 yılında kurulan Ankara Üniversitesi, Türkiye'nin ilk üniversitelerinden biridir ve modern eğitim sisteminin bir parçasıdır.

 7. S.S. Ankara Memurlar Tüketim Kooperatifi: 1925 yılında Atatürk tarafından kurulan bu kooperatif, memurların temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamak amacıyla kurulmuştur.

 8. Devlet Demiryolları (TCDD): 1927 yılında kurulan TCDD, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

 9. Merkez Bankası: 1930 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ülkenin para politikasını yöneten ve ekonominin istikrarını sağlamakla görevli kurumdur.

 10. Türk Tarih Kurumu (TTK): 1931 yılında kurulan TTK, Türk tarihini araştırmak ve doğru bir şekilde halka sunmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

 11. Türk Dil Kurumu (TDK): 1932 yılında kurulan TDK, Türk dilini incelemek, geliştirmek ve korumak amacıyla kurulmuştur.

Bu kurumlar, Atatürk'ün vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin modernleşmesi, kalkınması ve uluslararası alanda güçlü bir devlet haline gelmesi için önemli görevler üstlenmişlerdir. Her birinin kendine özgü misyon ve hedefleri, Atatürk'ün ilke ve inkılapları çerçevesinde şekillenmiştir.


Atatürk'ün vizyonu, ilerici, laik ve demokratik bir Türkiye yaratmaktı. Ancak günümüzde bu kurumlara körü körüne bağlılık, Atatürk'ün savunduğu ilkelerle çelişen zararlara yol açabilmektedir.

Bu zararların başında, liyakate öncelik vermeyen liderliğin sürdürülmesi gelir. Bu kurumların başına ehliyetten ziyade sadakat temelinde atamalar yapıldığında, bu kurumların kalitesi ve verimliliği düşer. Atatürk, eğitim, yeterlilik ve uzmanlığa önem vermiştir. Bu ilkeleri ihmal ederek niteliksiz liderleri görevde tutmak, bu kurumların temel hedeflerine aykırıdır.


Ayrıca, yeni nesli liderlik pozisyonlarına getirmekteki isteksizlik, ilerlemeyi durdurur. Yeni nesil, taze bakış açıları ve yenilikçi fikirleri ile herhangi bir organizasyonun evrimi için çok önemlidir. Ancak, eski nesil güçten vazgeçmezse, değişimden korkar ve yeni fikirleri reddederse, kurumlar durağan hale gelir ve günümüz ihtiyaçlarına uyum sağlayamaz. Değişime direnç, kurumların büyümesini ve gelişmesini engeller, onları zamanla alakasız hale getirir.


Buna ek olarak, mevcut liderlerin her şeyi bildiğine inanıp yeni yaklaşımları dikkate almamaları, yaratıcılığı ve ilerlemeyi boğar. Atatürk, değişimi benimseyen ve reformları teşvik eden bir vizyonerdi. Yenilikçi kararlara karşı gelecek tepkiden korkarak yeni fikirleri reddetmek, Atatürk’ün ilerleme ve reform mirasına ihanet etmektir.


Bu kurumlar demokrasi, kalkınma, bilgi, kültür ve eğitimi teşvik etmek için kurulmuş olup, amaçlarına sadık kalmak için sürekli olarak evrilmelidir. Eski yöntemlere bağlı kalmak ve yeni liderliğe direnmek, misyonlarını engeller.


Atatürk'ün kurduğu kurumlara saygı göstermek ve korumak önemli olsa da, bu kurumların nitelikli bireyler tarafından yönetildiğinden emin olmak ve değişim ile yeniliği kucaklamak da aynı derecede önemlidir. Liyakatin ve ilerlemenin pahasına körü körüne bağlılık, bu kurumlara zarar verir ve Atatürk’ün mirasına ihanet eder. Açıklık, liyakat ve sürekli gelişim kültürünü teşvik ederek, Atatürk’ün vizyonuna gerçek anlamda sahip çıkabilir ve kurumlarının etkin bir şekilde hizmet etmeye devam etmesini sağlayabiliriz.


Bu Kurumları Korumak İçin Çıkış Yolu Nedir?


 1. Liyakate Önem Vermek: Kurumların başına geçecek kişilerin uzmanlık, eğitim ve tecrübeye sahip olmasına dikkat edilmeli. Atamalar, sadakatten ziyade liyakat temelinde yapılmalı.

 2. Yeni Nesil Liderlere Fırsat Vermek: Genç neslin taze ve yenilikçi fikirlerinden faydalanmak için onlara liderlik pozisyonları verilmelidir. Bu, kurumların evrim geçirmesini ve çağdaş ihtiyaçlara uyum sağlamasını sağlar.

 3. Cesur ve Açık Fikirli Olmak: Kurumların liderleri, yeni fikirlere ve yaklaşımlara açık olmalı. Değişimden korkmak yerine, yenilikleri benimsemelidir.

 4. Sürekli Eğitim ve Gelişim: Kurum çalışanlarının sürekli eğitim ve gelişim imkanlarına sahip olması sağlanmalı. Bu, onların bilgi ve becerilerini güncel tutarak kuruma daha fazla katkı sağlamalarını sağlar.

 5. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Kurumların işleyişinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine önem verilmelidir. Bu, kurumların güvenilirliğini artırır ve yanlış uygulamaların önüne geçer.


Bu adımları izleyerek, Atatürk’ün mirasına uygun bir şekilde, onun kurduğu kurumların etkinliğini ve saygınlığını koruyabiliriz. 'Mış' gibi yapıp 'Atatürkçü' görünmekten vazgeçmeli, onun bizden istediği gibi 'bir kurtarıcı beklemeden' cesaret, eğitim ve kararlılıkla yol almalıyız. Atatürk’ün kurduğu kurumlar liyakat, yenilik, eğitim, demokrasi ve şeffaflık ilkeleriyle korunmalı; cesaret ve kararlılıkla reformlar yapılmalı.



Comments


bottom of page