top of page
  • Yazarın fotoğrafıNilay Ateşoğulları

Orta Anadolu Birliği ve Umut 2023 Platformu Ortak Çalışmalar İçin Bir Araya Geldi.

Güncelleme tarihi: 17 Mar 2023

Masa'da oturanların sayısı elbette önemlidir ancak milli birlik ve ortak akıl temsili, bir toplumun sağlıklı ve başarılı olması için daha önemlidir.


Bir toplumda farklı görüşler ve düşünceler olabilir. Ancak milli birlik ve ortak akıl, bu farklılıkları aşarak ortak amaçlar doğrultusunda birleşmeyi sağlar. Bu da toplumun güçlenmesine ve gelişmesine katkı sunar.


Milli birliği ve ortak akılı temsil eden liderler, toplumun tüm kesimlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak kararlar alırlar. Bu şekilde toplumda adaletin sağlanması, insanların haklarının korunması ve huzurun devam etmesi mümkün olur.


Masa'da oturanların sayısı az veya çok olabilir ancak ortak aklı temsil etmiyorsa, alınan kararlar toplumda hoşnutsuzluğa ve hatta çatışmalara sebep olabilir. Bu nedenle, toplumun tüm kesimlerini temsil eden liderlerin varlığı ve etkinliği önemlidir.


Ülkenin kalkınması için sadece siyasi liderlerin değil, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının da aktif olarak rol alması gerekmektedir. Bu şekilde, farklı sektörlerin ve toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek ortak hedefler doğrultusunda çalışması mümkün olacaktır.


Ancak birliğimizin daim olması için sadece ortak amacımıza odaklanmak yeterli değildir. Aynı zamanda, farklılıklarımıza saygı duymalı ve birbirimize karşı anlayışlı olmalıyız. Farklı görüşler ve düşünceler olabilir, ancak bu farklılıkları zenginlik olarak kabul etmeli ve ortak amaç doğrultusunda birlikte hareket etmeyi başarmalıyız.


Ülkemizin kalkınması için yerelden başlayarak ulusal düzeyde birlikte çalışmamız gerekiyor.

Orta Anadolu Birliği ve Umut 2023 Platformu ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Bu buluşmada, deprem sonrası bölgelerimizde yaşanan sorunlara çözüm bulmak, kırsal kalkınma için neler yapabileceğimiz üzerinde duruldu. Şehirlere yığılan nüfusun kırsala geri dönmesi için ters göçe dair fikirler paylaşıldı ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için nasıl bir yol izleneceği tartışıldı.


İki kuruluşun birlikte çalışarak ortak hedeflerine ulaşması, depremden zarar gören çiftçinin ve bölge gençliğinin sorunlarına çözüm bulmada önemli bir rol oynayacaktır.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page