top of page
  • Yazarın fotoğrafıNilay Ateşoğulları

Bağımsızlık Mücadelesi Devam Ediyor Mu?

19/05/2024, Pazar, Ankara


Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kıvılcımı olan 19 Mayıs 1919'un üzerinden yıllar geçse de, o günün ruhu ve anlamı hala canlılığını koruyor. Bu tarih, Türk milletinin kendi kaderini belirleme ve özgürlük mücadelesi için bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Ancak, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu çağdaş zorluklarla karşılaştığında, bağımsızlık mücadelesinin hala devam ettiğini söylemek yanlış olmaz.


Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan milli mücadele, sadece o dönemdeki işgalcilere karşı değil, aynı zamanda Türk milletinin varoluş mücadelesiyle de örtüşmektedir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk, milletin bağımsızlık ve özgürlük arayışına liderlik ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır.


Bugün, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi farklı bir boyut kazanmış durumda. Küresel ekonomik ve siyasi dengeler, ülkeler arası ilişkiler ve iç dinamikler, Türkiye'yi değişen bir dünyada kendi yolunu bulmaya zorluyor. Ancak, Türkiye'nin bağımsızlığını koruması ve güçlendirmesi için ihtiyacı olan şey, o dönemde olduğu gibi birlik, dirlik ve kararlılıktır.


Günümüzde bağımsızlık mücadelesi, ekonomik bağımsızlıkla da yakından ilişkilidir. Tarım, sanayi ve teknoloji gibi stratejik sektörlerde milli politikalar izlenmeli, yerli üretim ve milli ekonomi desteklenmelidir. Aynı şekilde, eğitim sistemi de milli ve manevi değerlere sahip, nitelikli bireyler yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.


Bu mücadelede gençliğe düşen görev, 'bir kurtarıcı beklemeden', bu uğurda çalışmalarını yoğunlaştırmaktır. Memleket koşullarından memnun olmayanların yurt dışına taşınma isteğini anlıyorum. Ancak, unutmamalıyız ki birlikte mücadele etmezsek, yurt dışına gitmek de bizi asıl sorunlardan kurtarmayacaktır.


Umudun sembolü gençler olarak; gelecek nesiller için, her alanda kalkınmış bir Türkiye için, hep birlikte bu mirasa sahip çıkarak daha fazla çalışmalı ve mücadele etmeliyiz.

Comments


bottom of page