top of page
  • Yazarın fotoğrafıNilay Ateşoğulları

Katılımcı Demokrasi: Aday Belirleme Sürecinde Halkın Rolü

Parti içi seçimlerin ve aday belirleme süreçlerinin demokratik bir şekilde yapılması, katılımcı demokrasi için önemli bir adımdır. Siyasi partiler, aday belirleme sürecinde halkın görüşlerine ve tercihlerine açık olmalıdır. Partili ya da partisiz herkesin sürece katılabileceği açık oylama yöntemi, demokratik sürecin sağlıklı işlemesi için önemlidir.


Ayrıca, halkımızın seçme ve seçilme hakkını kullanması da çok önemlidir. Bu haklar, demokratik bir toplumun temelini oluşturur. Halkın katılımı, siyasi süreçlerin daha şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlar.


Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, demokratik süreçlere ve halkın katılımına daha çok önem vermemiz gerekiyor. Tek adam rejiminin, ülkemizde demokrasiye zarar verdiği bir gerçektir. Bu nedenle, ortak akılla ve katılımcı demokrasi prensipleriyle hareket ederek aday belirleme sürecini daha demokratik bir hale getirmeliyiz.


Sonuç olarak, demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için katılımcı demokrasi ilkesine önem vermeliyiz. Parti içi seçimlerin ve aday belirleme süreçlerinin demokratik bir şekilde yapılması, halkın katılımı ve tercihlerinin dikkate alınması, demokratik bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır.


Adaylık sürecinde adaylar açıkça ortaya çıkıp samimiyetle adaylıklarını ilan etmelidirler. Şu anda sadece bir aday resmi olarak ismini kullanırken, diğer aday adayları sadece sözde dillendiriliyor. Demokratik bir süreç için tüm aday adaylarının açık ve net bir şekilde adaylıklarını ortaya koymaları gerekmektedir.


Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelir. Bu nedenle, demokrasiye inanmak ve demokratik süreçlere katılmak, vatandaşlık görevlerimiz arasındadır. Ancak, bazı insanlar demokrasi süreçlerine küskünlük duyabilirler çünkü seçim sonuçları beklentilerini karşılamamış olabilir veya karşı oldukları bir parti veya aday seçimleri kazanmış olabilir.


Ancak, demokrasi aslında küskünlüğü ve hoşnutsuzluğu azaltan bir sistemdir. Demokratik süreçlerde her vatandaşın bir oy hakkı vardır ve bu hak herkes için eşittir. Bu nedenle, halkın iradesiyle seçilen adaylar ve partiler iktidara gelir. Bu süreçte, herkesin fikirleri önemlidir ve herkesin fikirleri eşit şekilde dikkate alınır. Bu nedenle, demokratik süreçlere katılmak, herkesin sesini duyurmasına ve karar verme sürecine katkıda bulunmasına olanak tanır.


Demokrasiyi anlamak ve yaşatmak için sadece seçimlere katılmak yeterli değildir. Demokrasi, aynı zamanda ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü gibi temel hakları koruyan bir sistemdir. Bu nedenle, demokrasiyi anlamak ve yaşatmak için bu hakların kullanılması ve korunması da önemlidir.


Sonuç olarak, demokrasiyi anlamak ve yaşatmak için vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmeli ve demokratik süreçlere katılmalıyız. Küskünlük ve hoşnutsuzluk yerine, demokrasiye inanarak ve demokratik süreçlere katılım göstererek ülkemizi ileriye taşıyabiliriz.


Nilay ATEŞOĞULLARI

Bir vatan sevdalısı....Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page