top of page
  • Yazarın fotoğrafıNilay Ateşoğulları

Katılımcı Demokrasi

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2018


Dünyanın büyük bir bölümünde yaşanan siyasal, sosyal, hukuki ve iktisadi değişim ve gelişim, yeni bir dünya düzeni ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.


Küreselleşme olgusu ve bilgi teknolojilerinin hızla ilerlemesi sonucu, toplumsal gelişimin siyasal alana yansıması kaçınılmaz hale geldi. Gelişmekte olan toplumlar ''temsili demokrasiyi'' yetersiz bir sistem olarak görmeye başladı.

Demokrasi esasen ferdidir, bu vasıf vatandaşın hakimiyete, insan sıfatıyla iştirak etmesidir.Mustafa Kemal ATATÜRK

Temsili demokrasiyle kastedilen; karar alma ve uygulama hakkını sadece seçilenlere yüklemenin yetersiz olduğu görüşüdür. Bireylerin artık toplumsal sorunlara temsilcilerle birlikte çözümler sunmak istemesi, uygulama ve denetleme aşamalarında yer almak istemesi ve demokrasinin sadece ''oy kullanmak'' olmadığının anlaşılmasıyla birlikte ''katılımcı demokrasi'' isteğini ortaya çıkardı.


Hedeflediğimiz Şehirler


Son zamanlarda sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi katılımcı hareketi geliştirmiştir. Başlıca öznesi 'insan' olan şehirlerin, katılımcılık, hesap verebilirlik, saydamlık, hukuka uygunluk gibi kavramları içeren bir yapıya dönüşmeye başladığını görüyoruz. Bu kavramları taşımayan şehirlerin ilerlemesi mümkün değildir.


Yerel yönetimlerin gelişmesine paralel olarak dünyadaki çevre sorunlarının yerel düzeyde çözülmesi gerektiği görüşü net olarak ortaya çıkmıştır. Her şehrin, yerel gündeminin 'ekolojik kentleşme modeli' olması gerekiyor. Çevre sorunlarının sadece dar bir sebebi olmadığı, demokrasiyle ve ekonomik faaliyetlerin sonucu olduğu, yerel düzeyde vatandaşın bilinçlenmesiyle ilerlenebileceği pek çok şehir bilimci tarafından onaylandı.


Yerel yönetimlerde idari vesayet yerine demokratik denetimin olması gerekliliği (merkeze değil vatandaşa hesap vermesi ) ihtiyacı doğmuştur. Artık yerel yönetimlerin, tek bir kişinin vizyonuna bırakalayacağı, sadece küçük bir grup tarafından yönetilemeyeceği, dünyadan kopuk bir bakış açısıyla ilerlenemeyeceği ortadadır. Siyasi partiler ötesinden bakılacak, toplumu yerelden genele kalkındırmayı hedefleyen, yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page